Rådsmøte 17.11.2012

Rådsmøter den 17.11.2012 har det foretatt valg på et nytt AU for perioden 2012 til 2016.

Det nye AU’et består av følgende personer:

Leder: Janina Hortman (Gjenvalg)
Nestleder: Tommy Hansen (Ny)
Kasserer/Sekretær: Sverre Kringtrø (Ny som kasserer)

1. Vara: Roy Wexhall
2. Vara: Håkon Gilberg
3. Vara: Per Åge Noet

Kontroll komiteen:
Fredrik Heimdal og Tor Oksnes

1. Vara: Arild Magnussen
2. Vara: Magne Sundstøl

Med dette vil det nye AU takke de tidligere medlemmene i AU for en kjempe jobb de har bidratt i AU, takk for innsatsen Baard Thorkildssen og Asbjørn Berntzen.
Vil også takke for et engasjert rådsmøte og en smertefritt gjennomførelese av dette. Dette er takke være en stø klubbefører i Håkon Gilberg.

Vist 252 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder