Viser arkivet for stikkord alnabru

Drift og forvaltning!

Mange går og venter på den varslede evalueringen av Drift og Forvaltning. På informasjonsmøtene som har vært holdt i Oslo-området den siste tiden, varsler banedirektør Grinde at dette skal gjøres allerede i 2010. Det virker som frustrasjonen ute blant driftspersonalet har gjort inntrykk på ledelsen, men det eneste ledelsen vil ut med foreløpig er at det vil bli en forandring i forhold til i dag. Det blir viktig for oss å kreve at fagforeningene får være med.

Så elektropersonalet fikk igjennom et vedtak i forbundstyremøte den 28.04.2010 som lyder følgende:

NJF krever at en prosess med evaluering av organiseringen med bestiller/ leverandør (drift/forvaltning) og prosjektretting av daglig drift i JBV må starte snarest. NJF krever videre at de tillitsvalgte blir involvert i planlegging, utforming og gjennomføring av evalueringen.

NJF krever at JBV setter mer fokus på den daglige driften, ved at driftsapparatet rustes opp, beredskapsordningene styrkes, og at det også blir satt i stand til å ta en større grad av egenproduksjon på fornyelse og vedlikehold. En større andel av pengene som bevilges må kanaliseres til drift.

Får håpe det blir en lettere og mer spennende hverdag for Bård og Martin

Siste tids hendelser på Jernbanen!

Elektropersonalets landsråd velger foreløpig å ikke uttale seg i forhold til ulykken på Alnabru eller de siste hendelsene knyttet til svikt på Gsm-r nettet.
Vi kommer tilbake med mer info senere!