Viser arkivet for stikkord sørlandsbanen

Artikkel fra Klassekampen om fullt kaos på Jernbanen!

Kom over en artikkel som sto i Klassekampen.
Du finner den her

Sporet av!

I desember 2004 gikk ansatte på jernbanen til politisk streik. Ansatte marsjerte i flokk til Stortinget. Budskapet var krystallklart: Ikke raser Jernbaneverket. Regjeringen Bondevik II lyttet ikke. Jernbaneverket skulle splittes opp og privatiseres. 1000 ansatte skulle fjernes og jernbanestrekninger skulle privatiseres. Begrunnelsen var at disse ville gå over til private firmaer og etablere et marked av leverandører som konkurrerte om anbud. Bondevik II regjeringen ville si opp alle ansatte innenfor bane, elektro og signal i løpet av tre år fram til 2009. De første 250 fikk sluttpakker i 2005. 80 prosent av disse gikk over til andre bransjer og vekk fra jernbanerelatert virksomhet. Resultatet ser vi i dag. Jernbaneverket skriker etter folk med nøkkelkompetanse. Jernbanen er i krise. I august 2005 ble det stopp i tilbudet om sluttpakker stanset. Kostnadene lå i underkant av 200 millioner kroner.

Da de rødgrønne tok over regjeringsmakten i 2005 ble raseringen av Jernbaneverket stoppet. Men da hadde allerede hundrevis av godt kvalifiserte ansatte forsvunnet. I årene etter har regjeringen økt bevilgningene til jernbanen kraftig. Men det er ikke nok. På langt nær nok. Årevis med utarming har satt sine spor, bokstavelig talt. Dersom vi ikke hadde fått regjeringsskifte samme høst, hadde ikke dagens diskusjon dreid deg om kjøreledninger og signalanlegg, men om jernbanens framtid – eller om vi i det hele tatt hadde hatt jernbane. Norge har vært en sinke på investeringer i jernbane. Det har både tidligere regjeringer fra Arbeiderpartiet og de borgelige ansvaret for. Men Regjeringen Bondevik IIs jernbanepolitikk var utslettende for Jernbaneverket. Troen på at privatiseringen var nøkkelen bidra til å ramme jernbanen dramatisk. I dag ser vi at politikken ikke fungerte.

Etter vinterens kaos på jernbanen prøver samfunnet, pendlere og politikere å plassere ansvar. Stortinget har det overordnede ansvaret for at jernbanen er i krise. Men når KrFs Knut Arild Hareide går ut å kritiserer regjeringen for ikke å følge opp Nasjonal Transportplan, er det et bomskudd. Hareide representerer partiet som sørget for at Jernbaneverket mistet hundrevis av kvalifiserte medarbeidere. Folk som kunne bidratt til å minske krisen på jernbanen i vinter. Ansatte i Jernbaneverket fortviler. De jobber døgnet rundt for å holde jernbanen på skinner. Men det holder ikke. Jobben blir for stor.

Knut Arild Hareide er leder i Stortingets samferdselskomité. En posisjon han selvsagt skal bruke til å kritisere regjeringen og få satt fokus på samferdsel. At vi har en flertallsregjering parkerer i stor grad opposisjonen i viktige samfunnssaker. Det kan være ett problem i seg selv. Politikerne vil vise handlekraft, og skaffe seg oppmerksomhet. De gamle regjeringskameratene i Bondevik-regjeringen hamrer løs på samferdselsministeren, anført av Hareide. Det er lett å få oppmerksomhet rundt jernbanen i disse dager, men det er ganske så historieløst av Hareide å fyre av så skarpe skudd som han nå gjør. Når Hareide kritiserer de rødgrønne for å være perspektivløse, og for å bevilge for lite til jernbanen, viser Hareide frekkhetens nådegave. Hareide representerer tross alt partiet, hvis statsminister hadde det politiske ansvaret for det absolutte dårligste vedlikeholdsbudsjettet i jernbanens historie.

Hentet dette fra aktuell